Atim Mo3jab Paroles

Mo3jab yabo dam yil3ab

Latib3id 3ani tgarab

Ya3jibni ktheer a39abi

O yzeed akthar e3jabi

Wilgalib ‘3airik ma 7ab

Mo3jab yabo dam yil3ab

T3jbni akthar min tz3al

Wadri bza3lik tidalal

Ya 7bibi o tbga elajmal

Kilmin shafak yit3athab

Mo3jab yabo dam yil3ab

T3jbni akthar witshidni

Marat in t3andni

Ya 3mri eli ts3idni

Warta7 weyak min at3ab

Mo3jab yabo dam yil3ab

T3jbni akthar watmana

Bil7ob weyak at-hana

Galbi l’3airak ma’3ana

O lajl 3yonak at’3arab

Mo3jab yabo dam yil3ab